@MiastoJaworzno

Gminny projekt #Edukacja Przyszłości

Często zastanawiamy się, kim będą nasze dzieci w dorosłym życiu, jak możemy im pomóc wybrać właściwą drogę, jakie kompetencje wspierać i jakie talenty rozwijać. W jakie umiejętności wyposażyć, by osiągnęły sukcesu edukacyjny w świecie pełnym wyzwań i dynamicznych zmian.

W 2019 roku zapoczątkowany został w Jaworznie innowacyjny Program Edukacja przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Jego założeniem jest budowanie modelu nowoczesnej edukacji, otwartej na wyzwania przyszłości, w której działania koncentrują się na wspieraniu harmonijnego rozwoju najmłodszych mieszkańców miasta, ich kompetencji i pasji.

Program Edukacja Przyszłości Jaworzno rozpoczął się pilotażem skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 13. Jego pozytywne rezultaty, przyczyniły się do rozszerzenia działań na wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w mieście. W ramach programu wypracowane zostały autorskie metody i narzędzia wsparcia dzieci, rodziców, kadry pedagogicznej również na innych niż szkolne etapach edukacyjnych. Program Edukacja Przyszłości wdrażany jest także we wszystkich przedszkolach i żłobku. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli w szkołach i przedszkolach, opiekunów pracujących w żłobku tworzymy w Jaworznie przestrzeń do rozwijania pasji i umiejętności dzieci i młodzieży, dając im szansę na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego zgodnego z ich możliwościami.

 

 

 

image

Nowe podejście do edukacji
w Jaworznie

W ramach inicjatywy „Jaworzno wspiera Rodziny” rozpoczęliśmy autorski program rozwoju indywidualnego, w oparciu o badania predyspozycji i talentów dzieci i młodzieży. W mądrej współpracy z rodzinami i kadrą pedagogiczną możemy dać młodym ludziom szanse, jakich nigdy wcześniej nie mieli. Szanse na życie z pasją, na pracę pełną satysfakcji z uzyskiwanych efektów.

Paweł Silbert
Prezydent Jaworzna

image

#EDUKACJAPRZYSZŁOŚCI

Mówią o programie

Zauważamy, że uczniowie, znając swoje mocne strony i strategie uczenia się, wykorzystują je, by osiągać lepsze rezultaty w samodzielnej pracy. Podejmują odpowiednie dla siebie działania w zakresie doboru technik i metod nauki, wykazują większą otwartość na uczenie się i rozwój. Wzrost samowiedzy ucznia, czyli lepsze rozumienie samego siebie, daje uczniowi większą zaradność edukacyjną i zwiększa szanse na wypracowanie sukcesu edukacyjnego.

AGATA CIOŁCZYK | dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie

Udział Przedszkola Miejskiego w gminnym programie Edukacja Przyszłości zaowocował przygotowaniem narzędzi wykorzystujących arkusze elektroniczne z których korzystają wychowawcy i logopedzi. Pozwalają one nie tylko na szybką analizę zgromadzonych danych dotyczących dzieci ale również na dostrzeżenie sfer wymagających poprawy i wspomagania przez specjalistów. Wszystkim nam przyświeca idea – im szybsza pomoc, tym krótszy czas terapii. Rodzice otrzymują od nauczyciela pełną diagnozę dziecka, informacje o dostrzeżonych zainteresowaniach, uzdolnieniach, a nauczyciel wskazówki do dalszej pracy z dziećmi.

Barbara Chełmecka | dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 26 w Jaworznie

Żłobek Miejski w Jaworznie z dużym entuzjazmem przystąpił do gminnego programu Edukacja Przyszłości, ponieważ mądre i efektywne wsparcie rodziców dzieci jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Systematyczne wypełnianie wypracowanych w ramach programu elektronicznych arkuszy obserwacji dzieci daje możliwość bieżącej analizy rozwoju dzieci w wieku do lat 3. Stanowi to solidną podstawę do rozmów z rodzicami na temat rozwoju ich pociech w sferze umysłowej, fizycznej, mowy, sprawności manualnej. Takie rozwiązanie pozwala na zwrócenie uwagi rodziców na pojawiające się niepokojące sygnały a nawet wcześniejsze wykrycie ewentualnych deficytów i skierowanie rodziców do specjalisty. Współpraca taka przekłada się finalnie na udzieleniu wspólnego wsparcia dziecku, które zarówno dla rodziców jak i dla nas jest najważniejsze.

Elżbieta Orzechowska-Filipczyk | dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

#EDUKACJAPRZYSZŁOŚCI

Liczby

29

szkół

bierze udział w programie

25

przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych bierze udział w programie

98%

rodziców

za potrzebne uznaje badania predyspozycji i uzdolnień uczniów

85.7%

uczniów

szkół podstawowych i ponadpodstawowych wypełniło test diagnostyczne

100%

rodziców

dzieci opuszczających żłobek miejski otrzymało wydruki karty zbiorczej osiągnięć dziecka

9648+

uczniów

objętych badaniami predyspozycji i uzdolnień

#EDUKACJAPRZYSZŁOŚCI

Aktualności

Skip to content