Nauczyciele w Jaworznie poszerzają wiedzę o uczniach i wychowankach, by wykorzystać ich predyspozycje i preferencje dla skutecznej edukacji

W Jaworznie uczniowie od najmłodszych lat będą mogli liczyć na wsparcie rozwoju swoich umiejętności i predyspozycji. To wszystko za sprawą innowacyjnego, ale przynoszącego już pierwsze konkretne efekty programu Edukacja Przyszłości, który wpisuje się w realizowany w mieście program „Jaworzno wspiera Rodziny”. Ta edukacyjna nowość pomaga nauczycielom pracować ze swoimi wychowankami w oparciu o ich mocne strony. W oparciu o to, co ich interesuje, do czego zdradzają od najmłodszych lat smykałkę.

Edukacja Przyszłości – czyli warto wiedzieć więcej o swoich uczniach

Nauczyciele jaworznickich szkół mają świadomość, że wiedza o predyspozycjach i talentach uczniów pomaga i będzie pomagać w efektywnej nauce, w przekazywaniu im wiedzy o ludziach, zjawiskach, odkryciach i otaczającym nas świecie. Dlatego warto  zapoznać się z programem i korzystać z tego, co oferuje nauczycielom oraz wychowawcom. Potwierdza to Irena Rusin, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Jaworznie.

Po przeprowadzeniu cyklu zajęć w ramach „Edukacji Przyszłości” oraz wykonaniu testów przeze mnie i moich uczniów, muszę przyznać, że wzrosła samoświadomość zarówno w zakresie naszych mocnych i słabych stron, jak i preferencji uczenia i uczenia się. Odbyliśmy wiele dyskusji, w których omawialiśmy profil klasy, dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami co do najlepszych dla naszego zespołu form i metod pracy. Sytuacja nauczania zdalnego nie sprzyjała przeprowadzeniu w pełni zaplanowanych zajęć, dlatego zostaną one jeszcze uzupełnione w ramach lekcji z wychowawcą – mówi Irena Rusin. – Pierwsze efekty działania programu to wiedza uczniów, w jaki sposób najefektywniej powinni się uczyć zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Ja również zdobyłam głębszą wiedzę o zespołach, w których uczę, pozwoli mi to na dostosowanie moich form i metod pracy do całego zespołu i poszczególnych dzieci – dodaje.

Przeprowadzone w ramach programu testy mocny stron zaowocowały indywidualnymi profilami uczniów oraz profilami poszczególnych klas.

Słabsze strony – będą odpowiednie metody nauki i ćwiczenia

Jeśli testy zostały wykonane solidnie, rzeczywiście w jasny sposób wskazują badanym uczniom i nauczycielom ich predyspozycje poznawcze i mocne strony. Wskazują również na indywidualny poziom odporności na stres. W warunkach szkolnych jest to o tyle ważne, że świadomy swej niskiej odporności na stres uczeń może odpowiednio się przygotować do trudnych sytuacji i w związku z tym podnieść swoją samoocenę. Świadomość swoich mocnych stron daje uczniom możliwość skupienia się na ich rozwijaniu, słabsze strony staramy się kompensować odpowiednimi metodami i ćwiczeniami, które oferuje program – podkreśla Irena Rusin.

Skip to content