Zbliżający się koniec roku szkolnego to również czas podsumowania trzeciego etapu wdrożenia gminnego projektu Badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie będącego składową programu Edukacja Przyszłości Jaworzno. Diagnozę mocnych stron oraz sposobu efektywnej nauki uczniów jaworznickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zrealizowano z wykorzystaniem platformy indywidualni.pl.

W związku z zakończeniem badań w szkołach uruchomiliśmy dedykowane ankiety online kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyrażone w nich opinie są kluczowe dla rozwoju programu, pozwolą na podjęcie działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w skali całego miasta – podkreślił Bartłomiej Bogunia,  koordynator gminnego zespołu projektowego.

Link do arkusza badań ankietowych przekazali interesariuszom programu dyrektorzy szkół, które w tym roku przystąpiły do programu. Zachęcamy gorąco do jego wypełnienia.