Po badaniach przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 13 w ramach Programu Edukacja Przyszłości Jaworzno przystępujemy do kolejnego etapu realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, którego celem jest budowanie w naszym mieście otwartej na wyzwania edukacji.

Do kolejnego etapu przystąpiło 13 szkół (9 szkół podstawowych oraz 4 ponadpodstawowe). Badaniami, które dotyczyły m.in. inteligencji wielorakich i preferencji przetwarzania informacji, zostali objęci uczniowie i nauczyciele.  Zorganizowane zostały spotkania edukacyjne dla wszystkich grup do których adresowany jest program.

Idea związana z założeniami programu wkracza również do żłobka i przedszkoli. Budujemy narzędzia, które pozwolą nauczycielom przedszkolnym i opiekunom w żłobkach prowadzić elektroniczny arkusz obserwacji rozwoju dziecka.