Stworzenie innowacyjnych rozwiązań systemowych i wystandaryzowanych narzędzi wspierających rozwój umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży.

Budowanie w Jaworznie modelu szkoły nowoczesnej, przyjaznej uczniowi i otwartej na wymagającą przyszłość.

Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży, ich pasji i zainteresowań.

Nabywanie przez uczniów kompetencji XXI wieku.

Tworzenie relacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami programu Edukacja Przyszłości: uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Budowanie platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy placówkami oświatowymi oraz publicznymi i niepublicznymi żłobkami działającymi w Jaworznie.

Skip to content