Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie stała się miejscem wdrożenia edukacji projektowej opartej o założenia Project-Based Learning (PBL). Narzędzia i techniki metody projektowej nauczyciele jaworznickich szkół poznawali podczas webinariów zorganizowanych w ramach Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i umiejętności dzieci. 

– Etap dojrzewania młodego człowieka to czas eksploracji świata, również tego wirtualnego. Obecnie przeciętny nastolatek spędza w sieci prawie 5 godzin dziennie, a w czasie dni wolnych ten czas znacznie się wydłuża. Edukacyjną odpowiedzią na problem ryzykownych zachowań w sieci stał się projekt „Cyberbezpiecznik – z wizytą w Cyberlandzie” realizowany w naszej szkole – wyjaśniła Agnieszka Piórkowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Jaworznie

Przestrzeń w klasie zaaranżowana jako escape room stała się miejscem w którym młodzież szkoły w Jeleniu zmierzyła się zadaniami, podczas których musieli kreatywnie współpracować w zespołach rozwiązując zadania.

Warto dodać, że uczniowie przygotowywali zadania do wykorzystania dla klasy przeciwnej, opierając się na posiadanej już wiedzy i własnej pomysłowości. W projekcie wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych. Nauczyciele pełnili rolę doradczą, Agnieszka Piórkowska, Monika Kieres oraz Katarzyna Marunowska wskazywały kierunki pracy i czuwały nad merytoryczną poprawnością zadań. 

– Zrealizowany w naszej szkole projekt stał się odpowiedzią na ryzykowne zachowania młodzieży w sieci. Warto dodać, że zaproponowana forma zajęć edukacyjnych spodobała się biorącej w niej udział młodzieży, a pozyskane umiejętności związane z kreatywnością i współpracą będą procentowały w przyszłości – podkreśliła Agnieszka Piórkowska.

Spotkania edukacyjne propagujące wdrożenie metody projektowej w ramach Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i umiejętności dzieci, rozpoczęły się przed dwoma laty współpracą z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie. Od tego czasu rozwijana jest ta forma prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach, wsparta warsztatami doskonalącymi prowadzonymi z nauczycielami jaworznickich szkół. 

– Podejście Project-Based Learning zyskuje na popularności. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie tak ogromne zainteresowanie nauczycieli z jaworznickich szkół webinariami na których omawialiśmy różnice między typowym projektem, a podejściem Project-Based Learning. PBL angażuje uczniów w proces uczenia się przez doświadczenie w trakcie pracy nad autentycznymi problemami.  Uczniowie zdobywają umiejętności cenione przez pracodawców ale bardzo ważne też w codziennym życiu, takie jak współpraca w zespole, przedstawianie swoich poglądów, odpowiedzialność za swoją pracę, podejmowanie decyzji. Uczą się korzystać ze spektrum narzędzi technologicznych, począwszy od szukania wiarygodnych informacji po tworzenie i prezentację swoich produktów. Podejście projektowe daje też uczniom możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy, a dzięki temu lepiej pamiętają to, czego się nauczyli. Mam nadzieję, że to podejście będzie zyskiwało coraz więcej zwolenników wśród uczniów, nauczycieli i rodziców – stwierdziła Beata Malik, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prowadząca spotkania z nauczycielami upowszechniające wdrożenia metody projektowej w edukacji.