Zakończyły się pogłębiające szkolenia edukacyjne dla jaworznickich nauczycieli szkół i spotkania z rodzicami w ramach kolejnego etapu realizacji gminnego Programu Edukacja Przyszłości Jaworzno. W szkołach trwają jeszcze badania predyspozycji i umiejętności uczniów realizowane za pomocą narzędzia informatycznego indywidualni.pl

Za nami trzeci rok wdrażania programu. Zaangażowanie nauczycieli, ich aktywność i wsparcie idei programu przyczyniło się do wdrożenia badania predyspozycji i umiejętności uczniów już we wszystkich jaworznickich szkołach – podsumował Bartłomiej Bogunia – koordynator gminnego zespołu wdrażającego Program Edukacja Przyszłości Jaworzno.

Celem programu jest stworzenie w Jaworznie szkoły nowoczesnej, przyjaznej uczniom,
w której nauczyciele we współpracy z rodzicami budują potencjał edukacyjny najmłodszych mieszkańców miasta, rozwijają ich umiejętności i pasje.

Zaangażowanie nauczycieli, ich wiedza i doświadczenie wsparte szkoleniami, otwartość
na nowe wyzwania sprawiają, że edukacja w Jaworznie nabiera nowego wymiaru, opartego na harmonijnym rozwoju dzieci i budowaniu ich edukacyjnych szans.

Ważną rolę w rozwijaniu talentów i umiejętności dzieci mają rodzice. Spotkania w których uczestniczyli służyły rozwinięciu informacji zawartych w raporcie dostępnym po wypełnieniu przez dzieci testów on-line na platformie indywidualni.pl. Raport, do którego mają dostęp uczniowie ich rodzice i nauczyciele, wskazuje jakie są dominujące zmysły dziecka,
czy informacje przetwarza w sposób analityczny czy obrazowy, czy woli pracować w grupie
czy może indywidualnie.

Istotnym elementem realizacji programu było przeprowadzenie webinariów dla nauczycieli poświęconych wdrożeniu w szkołach podejścia projektowego – Project-Based Learning (PBL). Celem spotkań edukacyjnych było poszerzenie wiedzy o zastosowaniu tej metody
w oparciu o podstawę programową oraz zdobycie umiejętności, które pozwolą przygotować ciekawe zajęcia dla uczniów. W webinariach uczestniczyło prawie 300 nauczycieli.

Podczas spotkań rozmawialiśmy o pracy na lekcjach w małych zespołach i o rozwijaniu takich umiejętności jak refleksyjne myślenie, kreatywność, komunikacja i współpraca, wyciąganie wniosków, myślenie pytajne. Budowaliśmy kulturę pracy nad projektami. Zaangażowanie nauczycieli było ogromne, pomimo ograniczeń jakie wynikały z formuły spotkań on-line – podkreśliła Beata Malik-Kozłowska – prowadząca webinaria, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach Programu Edukacja Przyszłości Jaworzno do badań predyspozycji i uzdolnień dzieci wykorzystywane są również elektroniczne narzędzia w przedszkolach i żłobku. Służą one obserwacji harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci. Zostały opracowane przez nauczycieli przedszkoli i kadrę miejskiego żłobka.