Zakończył się drugi etap wdrożenia gminnego programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w jaworznickich szkołach. Wzięło w nim udział 13 szkół (9 szkół podstawowych i 4 szkoły ponadpodstawowe). 

Głównym założeniem wdrożenia innowacyjnego programu Edukacja Przyszłości Jaworzno, było przeprowadzenie badań predyspozycji i uzdolnień uczniów za pośrednictwem platformy indywidualni.pl. Wzięło w nim udział 3605 uczniów. Testy na platformie internetowej poprzedziły szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania z rodzicami, na których prezentowane były cele gminnego projektu oraz informacje o założeniach badania dzieci i młodzieży. Dla rodziców wyniki przeprowadzonych testów to cenne wskazówki dotyczące dominacji zmysłów, zdolności i talentów dzieci. Platforma daje im również dostęp do metod i technik pracy z dziećmi w domu, umożliwiając rozwój ich kreatywności i wiedzy. 

Uczniowie uczestniczyli w czterech warsztatach edukacyjnych, które miały ich wesprzeć w skutecznym i szybkim uczeniu się poprzez poznanie swoich mocnych stron i predyspozycji. 

Wdrożenie drugiego etapu zakończyło się badaniem ankietowym przeprowadzonym wśród uczestników projektu. 86% ankietowanych uczniów szkół podstawowych i 78% uczniów szkół ponadpodstawowych uważa, że gminny program Edukacja Przyszłości Jaworzno, którego założeniem jest wspieranie rozwoju uczniów i ich sposobu uczenia się jest potrzebny. 93% rodziców uczniów szkół podstawowych i 91% rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych uznało, że wdrożenie programu z zastosowaniem platformy indywidualni.pl jest istotne i potrzebne ponieważ wspiera harmonijny rozwój dzieci i młodzieży poprzez rozpoznanie mocnych stron i preferencji uczenia się. Wdrożone rozwiązania w ramach programu Edukacja Przyszłości Jaworzno dobrze oceniają również nauczyciele. 73% nauczycieli szkół podstawowych i 64% nauczycieli szkół ponadpodstawowych rekomenduje ich wdrożenie w innych szkołach.