Integracja działań dla lepszego wsparcia dzieci i rodzin

Dzisiaj w ATElier Kultury spotkali się wszyscy zainteresowani tematem podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom na poziomie lokalnym. Założenia projektu: „Model Wsparcia Międzysektorowego” przedstawił m.in. prof. dr hab. Zenon Gajdzica, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt ma na celu polepszenie jakości i skuteczności wsparcia dzieci, uczniów i ich rodzin na poziomie lokalnym poprzez analizę zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego i programów realizowanych przez jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Planuje się również integrację działań w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej oraz personalizację wsparcia, aby dostosować rodzaj i zakres pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego. Wsparcie procesów zmian w środowiskach lokalnych jest również ważne dla osiągnięcia celów projektu oraz przygotowania kadry do pracy w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny, Tomasz Jewuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Pani Irena Wojtanowicz – Stadler – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji – Radna Ewa Zuber.

– Ważne jest, aby zaangażować wszystkie instytucje, które w tej chwili organizują tego rodzaju wsparcie, i co warto podkreślić – organizują je na bardzo wysokim poziomie, jednak wielokrotnie bywa tak, że jedna instytucja nie zna od początku do końca zakresu wsparcia, jakie organizuje również druga jednostka. Myślę, że jest to spojrzenie bardzo przyszłościowe i pozwala na uwspólnienie wielu działań i tym samym rozwiązanie wielu problemów – podkreśla Naczelnik Wydziału Edukacji Irena Wojtanowicz – Stadler 

Konferencja zorganizowana została w ramach realizowanego przez Miasto Jaworzno wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej.

Działania na rzecz dzieci, uczniów i ich rodzin wymagają kompleksowego podejścia i integracji działań różnych instytucji. Model Wsparcia Międzysektorowego jest innowacyjnym projektem, który ma na celu zwiększenie efektywności i jakości wsparcia, a także zniwelowanie problemów wynikających z braku koordynacji działań różnych instytucji. Jest to krok w kierunku kompleksowej i skutecznej pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzinom, której potrzeba jest coraz bardziej widoczna w dzisiejszych czasach.

Źródło: https://www.jaworzno.pl/2023/04/25/integracja-dzialan-dla-lepszego-wsparcia-dzieci-i-rodzin/

Czytaj więcej

Spotkanie Prezydenta Miasta z samorządami szkolnymi

Spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami samorządów szkolnych stały się już w naszym mieście tradycją. Dzisiaj wspólna debata odbyła się już po raz siedemnasty i jak zwykle udowodniła, że jaworznicka młodzież interesuje się sprawami samorządowymi i rozwojem miasta. Wydarzenie zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.

W spotkaniu oprócz młodzieży udział wzięli dyrektor I Liceum im. Tadeusza Kościuszki Patrycja Pietraszczyk oraz dr Krystian Dudek z Instytutu Publico, który poprowadził szkolenie ze skutecznej komunikacji projektów dla młodzieży. W trakcie szkolenia dr Dudek omówił najważniejsze zasady skutecznej komunikacji, a także przedstawił sposoby prezentacji swojego stanowiska.

W drugiej części wydarzenia Prezydent Paweł Silbert odpowiadał na pytania i dzielił się z młodzieżą swoją wiedzą oraz doświadczeniem na temat samorządu. Spotkanie było doskonałą okazją do zdobycia cennych informacji na temat pracy i zarządzania miastem.

Źródło: https://www.jaworzno.pl/2023/04/24/spotkanie-prezydenta-miasta-z-samorzadami-szkolnymi/

Czytaj więcej

Dzień Kariery 2023

W Hali Widowiskowo – Sportowej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie trwa Dzień Kariery. To niepowtarzalna okazja dla wszystkich szukających inspiracji zawodowych na jaworznickim rynku pracy. Dzień Kariery 2023 zostały oficjalnie otwarte przez Zastępcę Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka.

W Targach wzięli udział m.in. także Tomasz Jewuła – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Irena Wojtanowicz-Stadler – naczelnik Wydziału Edukacji, Łukasz Curyło – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Sebastian Kuś – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz Mateusz Łętowski – prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Podczas trwania wydarzenia odwiedzający mieli okazję skorzystać z różnych tematycznych stref, które oferowały wiele ciekawych możliwości. W Strefie Ofert Pracy można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, a także nawiązać kontakt z pracodawcami z Jaworzna i okolicznych miast.

W Strefie Warsztatów młodzi ludzie mogli przetestować swoje umiejętności przedsiębiorcze i zawodowe, a w Strefie Rozwoju zapoznać się z ofertą instytucji szkoleniowych oraz wziąć udział w ciekawych prelekcjach tematycznych. W Strefie Interview można było przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, a w Strefie Języków obcych skorzystać z oferty szkół językowych oraz przeprowadzić symulację rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim lub ukraińskim.

CV-point to miejsce, gdzie można było dowiedzieć się, jak stworzyć właściwe CV, a w Strefie Foto zrobić zdjęcie do niego. Strefa relaksu była miejscem, gdzie można było odpocząć i skosztować pysznej kawy. W Strefie networkingowej uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów i wymiany informacji w sferze zawodowej.

Źródło: https://www.jaworzno.pl/2023/04/18/dzien-kariery-2023/

Czytaj więcej

Targi Edukacyjne 2023 – przyszłość edukacji na wyciągnięcie ręki

Trwa kolejna edycja Targów Edukacyjnych. To już tradycyjne spotkanie uczniów, rodziców i reprezentantów szkół i uczelni, które stanowi doskonałą okazję do poznania oferty dydaktycznej w mieście i regionie. Tegoroczne targi przyciągnęły liczne grono zainteresowanych, którzy zapoznali się z ofertą jaworznickich szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W programie Targów Edukacji 2023 r. nie zabrakło wielu interesujących propozycji. Jednym z najważniejszych punktów programu jest prezentacja oferty miejskich szkół ponadpodstawowych. Na stoiskach szkół uczniowie oraz ich rodzice mają okazję zapoznać się z różnymi placówkami oraz ich programami nauczania. Nie zabraknie także informacji o zajęciach pozalekcyjnych, jakie oferują poszczególne szkoły.

Na Targach wśród wystawców spotkać można także przedstawicieli uczelni wyższych. Wszyscy zainteresowani mają okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych placówek akademickich i uzyskać informacje o rekrutacji oraz dostępnych kierunkach studiów. W programie Targów nie zabrakło również prezentacji Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Uczelni Wyższych.

Targi edukacyjne co roku cieszą się dużym zainteresowaniem młodych jaworznian. To świetna okazja, by zaznajomić się z różnymi ścieżkami kształcenia, zdobyć informacje na temat rekrutacji oraz zasięgnąć opinii ekspertów.

Źródło: https://www.jaworzno.pl/2023/04/04/targi-edukacyjne-2023-przyszlosc-edukacji-na-wyciagniecie-reki/

Czytaj więcej

Sześciolatki na finiszu edukacji przedszkolnej

Ostatnie miesiące pobytu i edukacji sześciolatka w przedszkolu są jednocześnie czasem podsumowania indywidualnego rozwoju i osiągnięć dziecka. Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej to ministerialny dokument przygotowywany przez wychowawców we współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu i kierowany do rodziców. Dzięki rodzicom, interesariuszom programu Edukacja Przyszłości Jaworzno, to niezwykle wartościowe kompendium trafia także do przyszłego wychowawcy dziecka w szkole podstawowej.

W bieżącym roku szkolnym, w ramach konsultacji środowiskowej, dopracowano treści obszarów obserwacji rozwoju dziecka sześcioletniego tak, aby dać możliwość umieszczenia w Arkuszu Gotowości Szkolnej informacji o cechach wskazujących na wyjątkowe uzdolnienia kierunkowe, a dzięki temu tworzyć warunki do ich zaopiekowania na kolejnym etapie edukacyjnym.

O aktualnej zawartości jednolitego Arkusza Gotowości Szkolnej i zasadach jego wypełniania dyskutowano w trakcie corocznego spotkania warsztatowego wychowawców najstarszych grup dzieci przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli niepublicznych, które odbyło się 13 marca 2023 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 nauczycieli wychowania przedszkolnego ze wszystkich miejskich placówek. Zespół ds. arkusza zaprezentował i omówił obowiązującą wersję dokumentu oraz podkreślił stałą gotowość do współpracy, pomocy i konsultacji, co okazało się szczególnie ważne dla wychowawców, którzy w tym roku będą wypełniać arkusze po raz pierwszy.

Podsumowując spotkanie przypomniano o założeniach i kierunkach rozwoju programu Edukacja Przyszłości Jaworzno z uwzględnieniem zadania wpisanego w program rozwoju miasta pt. Jaworzno wspiera rodziny: Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie.

Czytaj więcej

Stypendia sportowe przyznane

Sportowcy z Jaworzna, którzy osiągnęli wysokie wynik sportowe w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych zostali uhonorowani poprzez przyznanie im stypendiów sportowych. Komisja w tym roku wybrała 47 zawodników. Gratulacje – w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta – złożył jego Zastępca Łukasz Kolarczyk.

Więcej informacji dostępnych jest poniżej:

Czytaj więcej

Statystyka w przedszkolach

W jaworznickich przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych zakończyły się obserwacje wstępne oraz obserwacje logopedyczne najmłodszych dzieci. W sumie obserwacji poddano 2504 przedszkolaków (1187 dziewczynek i 1317 chłopców) w wieku od 3 do 7 lat.

Obserwacje 3 i 4-latków rozpoczynających edukację przedszkolną przeprowadza nauczyciel wychowawca przy wsparciu logopedy w kategoriach: rozumienie i nadawanie mowy, obserwacja w grupie, rozwój umysłowy i poznawczy. Założeniem wypracowanego w Jaworznie, jednolitego arkusza obserwacji 3 i 4-latka jest m.in. możliwość prowadzenia obserwacji rok po roku, dzięki czemu uzyskujemy bieżącą informację na temat indywidualnego rozwoju wiedzy i umiejętności dziecka. Co równie ważne, arkusze w czytelny sposób pozwalają określić, czy i w których obszarach pojawiają się pewne deficyty, wówczas rodzic otrzymuje precyzyjną informację o konieczności zasięgnięcia porady u wskazanych specjalistów.

Zakończyły się również obserwacje logopedyczne. Ich efektem są wypełnione przez specjalistę arkusze wstępnej oceny logopedycznej. Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem arkuszy dla dzieci 5, 6 i 7-letnich w kategoriach: rozumienie i nadawanie mowy, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, narządy mowy, artykulacja i spożywanie posiłków. Założeniem, wspólnego dla gminnych przedszkoli, arkusza logopedycznego jest możliwość wstępnej obserwacji aktualnego stanu rozwoju mowy wszystkich jaworznickich przedszkolaków w tym przedziale wiekowym.
W przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości określone zostaje indywidualne wskazanie do objęcia dziecka dalszą, pogłębioną diagnozą logopedyczną i właściwą terapią.

Zastosowane arkusze pozwalają na wygenerowanie raportu, który przedstawiany jest rodzicom. Dzięki temu, otrzymują oni czytelną i rzetelną informację na temat rozwoju dziecka. Wychwycenie nieprawidłowości w pierwszych latach, a nawet miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu daje szansę na udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy przez logopedów lub odpowiednie poradnie specjalistyczne. Możliwa jest również obserwacja zjawisk występujących dla całej populacji dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Czytaj więcej

Szkoła bez ocen w Jaworznie

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbyła się dyskusja o szkole bez ocen. Wzięli w niej udział nauczyciele, uczniowie, rodzice.

Debata pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pawła Silberta to część ogólnopolskiego projektu „Szkoła bez ocen”, który realizuje Fundacja Szkoła Bez Ocen.

Jego celem jest rozpoczęcie dyskusji o szkolnych ocenach, anachroniczności oceniania, negatywnym wpływie ocen na proces uczenia się. To również prezentacja alternatywnych rozwiązań pozwalających na osiąganie celów dydaktycznych. Inspiracją innowacyjnych rozwiązań jest system oceniania funkcjonujący w Norwegii, a wynikające z niego doświadczenia zostały zaprezentowane podczas debaty w Jaworznie. O docenianiu a nie ocenianiu mówił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, którego wykład był wstępem do dyskusji o konieczności zmian w systemie oceniania. Panel ekspercki, który był częścią debaty, stworzył przestrzeń do wymiany refleksji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.

– Mały człowiek jest jak gąbka, ten czas trzeba umieć wykorzystać. Zidentyfikować uzdolnienia, potem wspierać go zgodnie z predyspozycjami, w sposób który buduje jego potencjał i skuteczność pracy w zespole – podkreślił Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

Irena Wojtanowicz-Stadler, Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, zaznaczyła, że zmiany w podejściu do oceniania muszą być wprowadzane systemowo i strategicznie.

Uczniowie podnosili natomiast, że to nie oceny a kompetencje decydują o powodzeniu w dorosłym życiu. O konieczności budowania relacji, zaufaniu, odbudowaniu radości w procesie uczenia się mówili wszyscy uczestnicy panelu eksperckiego, przyznając, że potrzeba zmian w podejściu do oceniania w szkole to wyzwanie dla szkoły przyszłości.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty przygotowanym przez organizatorów, który dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej

Edukacja przyszłości i liczby

Za nami kolejny rok wdrażania Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Czas na krótkie podsumowanie. 

W projekcie bierze udział 29 szkół – wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Jaworznie.Programem zostało objętych ponad 9 tysięcy uczniów, 862 nauczycieli szkół podstawowych i 388 nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Ponad 85% uczniów wypełniło testy diagnostyczne. W ramach programu odbyło się 47 szkoleń,15 warsztatów dla nauczycieli i 25 spotkań edukacyjnych dla rodziców.

Do programu przystąpiło również 25 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 3 placówki niepubliczne. Działaniami w ramach programu zostało objętych 2 688 przedszkolaków i 240 nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

106 dzieci ze żłobka miejskiego bierze udział w programie Edukacja Przyszłości. Wszyscy rodzice dzieci opuszczających żłobek miejski otrzymali kartę zbiorczą osiągnięć dziecka.

O celach i działaniach podejmowanych w ramach Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży więcej w prezentacji dostępnej tutaj

Czytaj więcej

Edukacja przyszłości z kodem umiejętności

VIII Forum Edukacyjne w Pszczynie stało się przestrzenią do prezentacji założeń jaworznickiego programu Edukacja Przyszłości – Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz czasem dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących wsparcia rozwoju uczniów. Wśród prelegentów byli także przedstawiciele oświaty i samorządów Zamościa, Bukowiny Tatrzańskiej i Wojkowic. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Pszczynie, a jego pomysłodawczynią jest pszczyńska radna Maria Szostak.

– Dziś naszym wyzwaniem jest wszechstronne wsparcie rozwoju wszystkich uczniów, nie tylko tych wybitnych, ale również uczniów, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej drogi – podkreśliła Magdalena Czarnecka, Zastępca Burmistrza Pszczyny.

W ten nurt doskonale wpisuje się innowacyjny program Edukacja Przyszłości Jaworzno. O jego celach i strukturze, narzędziach informatycznych wykorzystywanych przy obserwacjach rozwoju najmłodszych dzieci, badaniach umiejętności i predyspozycji uczniów oraz o wspólnym budowaniu jaworznickiej szkoły przyszłości opartej o harmonijny rozwój najmłodszych mieszkańców miasta mówił Bartłomiej Bogunia, koordynator gminnego programu.

O działaniach podejmowanych w jaworznickiej edukacji i doświadczeniach z nich płynących szeroko mówiła Irena Wojtanowicz-Stadler, Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Podkreśliła również dobre efekty wdrożenia w Szkole Podstawowej nr 21 w Jaworznie pilotażowej Koncepcji Unikatowego Kodu Uczenia (się). Jaworznicka szkoła, jako jedna z 14 w Polsce, zmierzyła się z diagnozą umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA) oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA). To innowacyjne rozwiązanie pozwala diagnozować proces uczenia się, a dzięki temu wspierać ucznia w zdobywaniu wiedzy o rzeczach nowych i trudnych poprzez dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. To również narzędzie dla nauczycieli. Badanie kwestionariuszowe do analizy indywidualnego sposobu nauczania pokazują również jakie są mocne strony i potencjalne predyspozycje nauczycieli i jak mogą oni ulepszyć swoje umiejętności zawodowe i metody nauczania oraz tworzyć adekwatną do potrzeb uczniów przestrzeń edukacyjną.

Koncepcji Unikatowego Kodu Uczenia się podczas forum poświęcony był panel dyskusyjny, który poprowadziła Dorota Tomaszewicz z Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls.

Doświadczeniami związanymi z wdrażaniem w Szkole Podstawowej nr 21 w Jaworznie Unikatowego Kodu Uczenia się podzieliła się dyrektor Sylwia Jochymek.

– Przystąpienie szkoły do przedsięwzięcia nie było wcale łatwą decyzją. Prowadziliśmy badania umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży za pomocą platformy indywidualni.pl. Nowe zadania i obowiązki wynikające z wdrożenia nowego narzędzia budziły obawy. W wyniku dyskusji, ale również z przeświadczenia o szansach i korzyściach jakie możemy osiągnąć z wdrożenia w szkole Unikatowego Kodu Uczenia się, przystąpiliśmy do pilotażu .
Szkolenia odbywały się stacjonarnie i prowadzone były przez trenerkę Marię Szostak. W efekcie wdrożenia badań nauczyciele, uczniowie i ich rodzice otrzymali szczegółowe raporty m.in. o czynnikach, które efektywnie wspomagają proces kształcenia. Nauczyciele otrzymali informację o swoim sposobie nauczania i możliwych kierunkach zmian dla poprawy jakości procesów edukacyjnych.
– Dla mnie, jako dyrektora szkoły, raport grupowy klasy jest narzędziem, które mam zawsze ze sobą podczas obserwacji zajęć w przebadanej klasie. Teraz małymi krokami będziemy się starać wdrożyć w życie uzyskane informacje, po to aby nasi uczniowie uzyskiwali jak najlepsze efekty w swojej pracy podkreśliła Sylwia Jochymek.

Doświadczenia wynikającego z wdrożenia Unikatowego Kodu Uczenia się w jaworznickiej podstawówce zaowocowały wprowadzeniem go w kolejnej szkole, tym razem ponadpodstawowej, tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4.

Czytaj więcej
Skip to content