Ponad 2 tysiące wypełnionych ankiet wpłynęło w odpowiedzi na badania podsumowujące wdrożenie w szkołach trzeciego etapu gminnego projektu Badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie, będącego składową programu Edukacja Przyszłości Jaworzno.

O wyrażenie opinii na temat realizacji badań, ale również kierunków działań w kolejnych latach poprosiliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli. Analizą danych zajmie się gminny zespół projektowy, który zaprezentuje wnioski interesariuszom programu.