Program Edukacja Przyszłości wdrożony w Jaworznie ma stać się systemowym rozwiązaniem wspomagającym rozwój dzieci i młodzieży, kompasem umożliwiającym budowanie ich umiejętności i rozwijanie predyspozycji. Wypracowane narzędzia dostosowane do każdego etapu rozwoju dziecka mają wspomóc rodziców w rozwoju talentów i edukacyjnych szans swoich pociech. To również możliwości dla nauczycieli i opiekunów do opracowywania modeli edukacyjnych dostosowanych do współczesnego świata i jego wyzwań.  

Wszystkie działania realizowane w ramach Programu Edukacji Przyszłości mają na celu identyfikację predyspozycji i potrzeb każdego jaworznickiego dziecka oraz indywidualizację procesów edukacyjnych w celu zapewnienia jego harmonijnego rozwoju. Wszystko po to, by dziecko w procesie wychowania i nauczania nie było anonimowe i aby dorośli mogli skutecznie wspierać rozwój jego indywidualnych uzdolnień i osiąganie wyników edukacyjnych na miarę jego możliwości.

Program wspiera trzy grupy interesariuszy – dzieci i młodzież, ich rodziców oraz opiekunów w żłobku i nauczycieli w przedszkolach i szkołach.

W ramach Programu Edukacja Przyszłości Jaworzno wdrożono narzędzia: 

dla żłobka
Elektroniczny arkusz obserwacji dzieci przebywających w żłobku miejskim w trzech przedziałach wiekowych:
  • 5-12;
  • 13-24;
  • 25-40 miesięcy

Obserwacja maluchów, ich codziennych postępów w poznawaniu świata, daje podstawy do tego, by zobaczyć, czy ich rozwój przebiega prawidłowo, ocenić ich ciekawość poznawczą, temperament, style interakcji z otoczeniem. Arkusz obserwacji to narzędzie, które buduje przestrzeń do relacji pomiędzy opiekunami dziecka w żłobku a jego rodzicami w najważniejszym i najbardziej dynamicznym okresie jego rozwoju. 

dla przedszkoli
  • elektroniczny arkusz wieloaspektowej obserwacji dziecka 3 i 4-letniego, narzędzie wspomagające pracę nauczyciela 
  • elektroniczny arkusz obserwacji 5 i 6-latka obejmujący obszar logopedyczny 
  • elektroniczny arkusz gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole 

Narzędzia mają wspomóc procesy edukacyjne i obserwację rozwoju dziecka. Wystandaryzowanie działań pozwoli na celną, łatwą i szybką identyfikację mocnych stron i predyspozycji oraz ewaluację procesów rozwojowych przedszkolaków w skali grupy, placówki, a nawet w skali wszystkich przedszkoli w mieście. Narzędzia wspomagają prace nauczycieli i logopedów, optymalizują metody i formy pracy z dzieckiem. Są też skarbnicą wiedzy dla rodziców. Szczególna rolę w tym procesie odgrywają rodzice sześciolatków, którzy przekazują informacje o dotychczasowych osiągnięciach i potrzebach dziecka szkołom i wychowawcom oddziałów, w których rozpoczną oni kolejny etap edukacyjny.  

dla szkół
  • badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu platformy indywidualni.pl 

Celem badań jest wsparcie procesu poznawania mocnych stron dzieci i młodzieży, podnoszenie ich poziomu aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. 

Efektem są wygenerowane raporty zawierające profile uzdolnień uczniów, stanowiące realne wsparcie dla rodziców w procesie wychowawczym dziecka oraz dla nauczycieli w efektywnej, indywidualnej pracy z uczniem, grupą czy też zespołem klasowym. Uczestnicy projektu mają również dostęp do fachowych narzędzi dostępnych na platformie – zindywidualizowanych ćwiczeń oraz artykułów, które pomagają rozwijać mocne strony i predyspozycje dziecka.

  • webinaria dla nauczycieli poświęcone wdrożeniu w szkołach podejścia projektowego – Project-Based Learning (PBL)

Celem spotkań było poszerzenie wiedzy o zastosowaniu metody projektowej w oparciu o podstawę programową i zdobycie praktycznych umiejętności, które pozwolą przygotować ciekawe zajęcia. W metodzie tej bardzo ważne jest regularne monitorowanie procesu uczenia się, dlatego podczas webinariów przedstawione zostały narzędzia i techniki pomagające zarówno uczniom jak i nauczycielom oceniać zdobywaną wiedzę i umiejętności podczas pracy nad przedsięwzięciem.

image
Skip to content