Za nami kolejny rok wdrażania Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Czas na krótkie podsumowanie. 

W projekcie bierze udział 29 szkół – wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Jaworznie.Programem zostało objętych ponad 9 tysięcy uczniów, 862 nauczycieli szkół podstawowych i 388 nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Ponad 85% uczniów wypełniło testy diagnostyczne. W ramach programu odbyło się 47 szkoleń,15 warsztatów dla nauczycieli i 25 spotkań edukacyjnych dla rodziców.

Do programu przystąpiło również 25 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 3 placówki niepubliczne. Działaniami w ramach programu zostało objętych 2 688 przedszkolaków i 240 nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

106 dzieci ze żłobka miejskiego bierze udział w programie Edukacja Przyszłości. Wszyscy rodzice dzieci opuszczających żłobek miejski otrzymali kartę zbiorczą osiągnięć dziecka.

O celach i działaniach podejmowanych w ramach Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży więcej w prezentacji dostępnej tutaj