VIII Forum Edukacyjne w Pszczynie stało się przestrzenią do prezentacji założeń jaworznickiego programu Edukacja Przyszłości – Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz czasem dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących wsparcia rozwoju uczniów. Wśród prelegentów byli także przedstawiciele oświaty i samorządów Zamościa, Bukowiny Tatrzańskiej i Wojkowic. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Pszczynie, a jego pomysłodawczynią jest pszczyńska radna Maria Szostak.

– Dziś naszym wyzwaniem jest wszechstronne wsparcie rozwoju wszystkich uczniów, nie tylko tych wybitnych, ale również uczniów, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej drogi – podkreśliła Magdalena Czarnecka, Zastępca Burmistrza Pszczyny.

W ten nurt doskonale wpisuje się innowacyjny program Edukacja Przyszłości Jaworzno. O jego celach i strukturze, narzędziach informatycznych wykorzystywanych przy obserwacjach rozwoju najmłodszych dzieci, badaniach umiejętności i predyspozycji uczniów oraz o wspólnym budowaniu jaworznickiej szkoły przyszłości opartej o harmonijny rozwój najmłodszych mieszkańców miasta mówił Bartłomiej Bogunia, koordynator gminnego programu.

O działaniach podejmowanych w jaworznickiej edukacji i doświadczeniach z nich płynących szeroko mówiła Irena Wojtanowicz-Stadler, Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Podkreśliła również dobre efekty wdrożenia w Szkole Podstawowej nr 21 w Jaworznie pilotażowej Koncepcji Unikatowego Kodu Uczenia (się). Jaworznicka szkoła, jako jedna z 14 w Polsce, zmierzyła się z diagnozą umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA) oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA). To innowacyjne rozwiązanie pozwala diagnozować proces uczenia się, a dzięki temu wspierać ucznia w zdobywaniu wiedzy o rzeczach nowych i trudnych poprzez dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. To również narzędzie dla nauczycieli. Badanie kwestionariuszowe do analizy indywidualnego sposobu nauczania pokazują również jakie są mocne strony i potencjalne predyspozycje nauczycieli i jak mogą oni ulepszyć swoje umiejętności zawodowe i metody nauczania oraz tworzyć adekwatną do potrzeb uczniów przestrzeń edukacyjną.

Koncepcji Unikatowego Kodu Uczenia się podczas forum poświęcony był panel dyskusyjny, który poprowadziła Dorota Tomaszewicz z Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls.

Doświadczeniami związanymi z wdrażaniem w Szkole Podstawowej nr 21 w Jaworznie Unikatowego Kodu Uczenia się podzieliła się dyrektor Sylwia Jochymek.

– Przystąpienie szkoły do przedsięwzięcia nie było wcale łatwą decyzją. Prowadziliśmy badania umiejętności i predyspozycji dzieci i młodzieży za pomocą platformy indywidualni.pl. Nowe zadania i obowiązki wynikające z wdrożenia nowego narzędzia budziły obawy. W wyniku dyskusji, ale również z przeświadczenia o szansach i korzyściach jakie możemy osiągnąć z wdrożenia w szkole Unikatowego Kodu Uczenia się, przystąpiliśmy do pilotażu .
Szkolenia odbywały się stacjonarnie i prowadzone były przez trenerkę Marię Szostak. W efekcie wdrożenia badań nauczyciele, uczniowie i ich rodzice otrzymali szczegółowe raporty m.in. o czynnikach, które efektywnie wspomagają proces kształcenia. Nauczyciele otrzymali informację o swoim sposobie nauczania i możliwych kierunkach zmian dla poprawy jakości procesów edukacyjnych.
– Dla mnie, jako dyrektora szkoły, raport grupowy klasy jest narzędziem, które mam zawsze ze sobą podczas obserwacji zajęć w przebadanej klasie. Teraz małymi krokami będziemy się starać wdrożyć w życie uzyskane informacje, po to aby nasi uczniowie uzyskiwali jak najlepsze efekty w swojej pracy podkreśliła Sylwia Jochymek.

Doświadczenia wynikającego z wdrożenia Unikatowego Kodu Uczenia się w jaworznickiej podstawówce zaowocowały wprowadzeniem go w kolejnej szkole, tym razem ponadpodstawowej, tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4.