Równy start w przyszłość. Dzieci z jaworznickiego żłobka miejskiego wezmą udział w programie Edukacja Przyszłości

Program Edukacja Przyszłości w Jaworznie na etapie wychowania przedszkolnego zakłada wsparcie harmonijnego rozwoju każdego dziecka poprzez usprawnienie procesu identyfikacji jego predyspozycji oraz potrzeb, tak aby jak najwcześniej i we właściwy sposób zaplanować i zrealizować skuteczną pomoc/opiekę również w kierunku wyrównania ewentualnych deficytów i w efekcie zapewnić wszystkim dzieciom równy start w edukację szkolną. Podobnie ma się rzecz w przypadku jeszcze młodszych mieszkańców, a więc maluszków uczęszczających do żłobka. Tutaj także uważna obserwacja maluchów, ich codziennych postępów w poznawaniu świata, może dać solidne podstawy do tego, by zobaczyć, co najmłodszych cieszy, co ciekawi i interesuje, i czy ich rozwój przebiega prawidłowo. To wszystko z pewnością będzie pomocne w dalszej pracy z najmłodszymi mieszkańcami Jaworzna.

Cieszą małe sukcesy, wszystkie trafią do elektronicznych dzienniczków

Podobne jak w jaworznickich przedszkolach rozwiązanie zaproponowano pilotażowo w żłobku miejskim, gdzie wszystkie działania opiekuńcze jak i kolejne kroki w rozwoju maluszków oraz ich małe sukcesy komunikowane są rodzicom w czasie indywidualnych konsultacji. Te nierzadko ważne i radosne momenty w życiu młodych rodziców zapisywane były dotychczas na kartach specjalnych dzienniczków. Zastąpienie tych dzienniczków obserwacji ich wersją elektroniczną pozwoli usprawnić i wesprzeć odpowiedzialną pracę pań opiekunek, a dla rodziców będzie to kompletna i wygodna forma pamiętnika z pierwszych lat życia dziecka.

Wszystkie działania realizowane w ramach Edukacji Przyszłości mają na celu identyfikację predyspozycji i potrzeb każdego jaworznickiego dziecka oraz indywidualizację procesów edukacyjnych w celu zapewnienia jego harmonijnego rozwoju. Wszystko po to, by dziecko w procesie wychowania i nauczania nie było anonimowe, i aby dorośli mogli skutecznie wspierać rozwój jego indywidualnych uzdolnień i osiąganie wyników edukacyjnych na miarę jego możliwości.

Ponad 100 jaworznickich maluchów weźmie udział w programie. A to nie koniec. 

Żłobek w Jaworznie powstał we wrześniu 2018 roku. Jednym z priorytetów było stworzenie miejsca, w którym dziecko czuje się bezpiecznie, a przy odpowiednio zorganizowanej opiece i wsparciu rozwija się i otwiera na świat. Aby tak się stało, nie wystarczy tylko organizacja placówki, ale przede wszystkim indywidualna obserwacja każdego dziecka.

Aby obserwacja ta była kompleksowa, potrzebne było skonstruowanie odpowiedniego narzędzia, które opracowaliśmy dla własnych celów. Dzięki zaproszeniu do programu Edukacja Przyszłości narzędzie to zyskało nowy wymiar, ponieważ z „papieru” zostało przeniesione do odpowiedniego programu, który bardzo ułatwił pracę opiekunkom w żłobku. Ogrom pracy nad obecnym kształtem narzędzia wniósł pan Paweł Słaby oraz pani kierownik Wioletta Kopeć. I tak powstały arkusze obserwacji dzieci w trzech przedziałach wiekowych: 5 – 12 miesięcy, 13 – 24 miesiące, 25 – 40 miesięcy – mówi Elżbieta Orzechowska – Filipczyk, dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

Arkusze zostały dokładnie przetestowane i pozwoliły na szczegółowy zapis obserwacji trzydziestu dzieci w pierwszym oddziale jaworznickiego żłobka. Rozwiązanie to cały czas jest doskonalone, a od września 2021 roku wdrażane w życie w obydwóch oddziałach i obejmie w sumie aż 100 dzieci.

Dzięki tej innowacji fachową wiedzę otrzymują rodzice

Jakie są zatem pierwsze efekty tego programu, jakie nowe informacje o maluchach i ich zdolnościach udało się już pozyskać opiekunom? Do czego w procesie opieki mogą zostać wykorzystane?
Jak dowiadujemy się w jaworznickim żłobku, dzięki programowi powstało profesjonalnie opracowane narzędzie, służące do obserwacji dziecka w placówce.

Opracowane arkusze obserwacji dziecka dają nam możliwość śledzenia rozwoju i nabywania kolejnych umiejętności przez dziecko, a także możliwość otrzymania różnego rodzaju zestawień, na przykład umiejętności danego dziecka w grupie rówieśniczej. Narzędzie to pozwala nie tylko na obserwację rozwoju dziecka, ale także umożliwia przekazywanie rodzicom obszernej informacji na temat ich dziecka z zakresu rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno – emocjonalnego, mowy oraz sprawności manualnej. Tak globalnie opracowana wiedza na temat dziecka daje nam możliwość do merytorycznych i wartościowych rozmów z rodzicami – podkreśla  Elżbieta Orzechowska – Filipczyk.

Informacje na temat rozwoju dziecka są rodzicom przekazywane systematycznie w trakcie rozmów z opiekunkami. Coraz więcej rodziców jest bardzo zainteresowanych rozwojem własnych dzieci i oczekują od nas obszernej informacji na temat dziecka.

Opracowane narzędzie daje nam taką możliwość – przekazania informacji, która bierze pod uwagę rozwój dziecka w różnych aspektach. Dodatkowo rodzice będą otrzymywać okresowo wydrukowane raporty arkuszy obserwacji dziecka, stanowiące comiesięczne podsumowanie nabytych umiejętności. Po ich analizie i porównaniu z własną oceną dziecka, nie zawsze całkowicie obiektywną, rodzic będzie miał możliwość analizy mocnych stron dziecka oraz tych umiejętności, które należy obserwować i które ewentualnie wymagają wsparcia – tłumaczy pani dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

Skip to content