Ostatnie miesiące pobytu i edukacji sześciolatka w przedszkolu są jednocześnie czasem podsumowania indywidualnego rozwoju i osiągnięć dziecka. Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej to ministerialny dokument przygotowywany przez wychowawców we współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu i kierowany do rodziców. Dzięki rodzicom, interesariuszom programu Edukacja Przyszłości Jaworzno, to niezwykle wartościowe kompendium trafia także do przyszłego wychowawcy dziecka w szkole podstawowej.

W bieżącym roku szkolnym, w ramach konsultacji środowiskowej, dopracowano treści obszarów obserwacji rozwoju dziecka sześcioletniego tak, aby dać możliwość umieszczenia w Arkuszu Gotowości Szkolnej informacji o cechach wskazujących na wyjątkowe uzdolnienia kierunkowe, a dzięki temu tworzyć warunki do ich zaopiekowania na kolejnym etapie edukacyjnym.

O aktualnej zawartości jednolitego Arkusza Gotowości Szkolnej i zasadach jego wypełniania dyskutowano w trakcie corocznego spotkania warsztatowego wychowawców najstarszych grup dzieci przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli niepublicznych, które odbyło się 13 marca 2023 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 nauczycieli wychowania przedszkolnego ze wszystkich miejskich placówek. Zespół ds. arkusza zaprezentował i omówił obowiązującą wersję dokumentu oraz podkreślił stałą gotowość do współpracy, pomocy i konsultacji, co okazało się szczególnie ważne dla wychowawców, którzy w tym roku będą wypełniać arkusze po raz pierwszy.

Podsumowując spotkanie przypomniano o założeniach i kierunkach rozwoju programu Edukacja Przyszłości Jaworzno z uwzględnieniem zadania wpisanego w program rozwoju miasta pt. Jaworzno wspiera rodziny: Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie.