W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbyła się dyskusja o szkole bez ocen. Wzięli w niej udział nauczyciele, uczniowie, rodzice.

Debata pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pawła Silberta to część ogólnopolskiego projektu „Szkoła bez ocen”, który realizuje Fundacja Szkoła Bez Ocen.

Jego celem jest rozpoczęcie dyskusji o szkolnych ocenach, anachroniczności oceniania, negatywnym wpływie ocen na proces uczenia się. To również prezentacja alternatywnych rozwiązań pozwalających na osiąganie celów dydaktycznych. Inspiracją innowacyjnych rozwiązań jest system oceniania funkcjonujący w Norwegii, a wynikające z niego doświadczenia zostały zaprezentowane podczas debaty w Jaworznie. O docenianiu a nie ocenianiu mówił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, którego wykład był wstępem do dyskusji o konieczności zmian w systemie oceniania. Panel ekspercki, który był częścią debaty, stworzył przestrzeń do wymiany refleksji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.

– Mały człowiek jest jak gąbka, ten czas trzeba umieć wykorzystać. Zidentyfikować uzdolnienia, potem wspierać go zgodnie z predyspozycjami, w sposób który buduje jego potencjał i skuteczność pracy w zespole – podkreślił Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

Irena Wojtanowicz-Stadler, Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, zaznaczyła, że zmiany w podejściu do oceniania muszą być wprowadzane systemowo i strategicznie.

Uczniowie podnosili natomiast, że to nie oceny a kompetencje decydują o powodzeniu w dorosłym życiu. O konieczności budowania relacji, zaufaniu, odbudowaniu radości w procesie uczenia się mówili wszyscy uczestnicy panelu eksperckiego, przyznając, że potrzeba zmian w podejściu do oceniania w szkole to wyzwanie dla szkoły przyszłości.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty przygotowanym przez organizatorów, który dostępny jest tutaj.